▾ Zwiń ▾

OSÓB
AKTUALNIE
NA BASENIE
Logo Burmistrza Miasta Braniewa

nagłówek pisma: Burmistrz Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111, 14-500 Braniewo, tel. 556440102 (sekretariat), e-mail: sekretariat@braniewo.pl

 

APEL
Burmistrza Miasta Braniewa
oraz
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie

Szanowni Państwo! Drodzy mieszkańcy Miasta Braniewa!

Zbliżający się okres zimowy to czas niskich temperatur odczuwalnego chłodu ,zwiększonych opadów
atmosferycznych i często utrudnień komunikacyjnych które mogą stwarzać poważne za grożenie dla ludzkiego
zdrowia a nawet życia.

W tym szczególnym okresie , nikt nie powinien pozostawać sam.
Wobec powyższego, zwracamy się do Państwa z apelem o zwrócenie uwagi na osoby potrzebujące
wsparcia oraz przekazywanie informacji o osobach bezdomnych, samotnych, starszych, niepełnosprawnych i
innych, które wymagają opieki w okresie zimowym, a w szczególności o:

  • zgłaszanie wszelkich przejawów występowania określonych zagrożeń życia i zdrowia,
  • zgłaszanie przypadków osób bezdomnych, które w okresie zimowym są pozbawione egzystencji w warunkach mieszkaniowych (osoby zajmujące nieogrzewane pomieszczenia gospodarcze, strychy, piwnice, garaże, altanki, sutereny, opuszczone obiekty magazynowe i inne pomieszczenia niemieszkalne),
  • informowanie nas o osobach starszych, samotnych, niepełnosprawnych, które wymagają wsparcia środowiskowego,
  • osobiste udzielanie pomocy osobom samotnym, starszym, niepełnosprawnym oraz bezdomnym w miarę posiadanych możliwości własnych.

 

ŚCISŁA WSPÓŁPRACA Z PAŃSTWEM MOŻE MIEĆ DECYDUJĄCE ZNACZENIE DLA WIELU OSÓB W CHWILACH ZAGROŻENIA .

 

Informacje ,prosimy kierować do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie ,ul. Rzemieślnicza 1, osobiście w godzinach pracy MOPS ( poniedziałek-piątek: w godz. 7.30-15.30), telefonicznie pod nr tel.: 556208100, 556208116 do 119 , oraz na telefon całodobowy komórkowy : 510 938 873 lub

telefon alarmowy 112

Jednocześnie informujemy, iż w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego od dnia 1 listopada 2019 r., działa bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych.

bezpłatna infolinia 800 165 320

Pod w/w numerem , osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat schronisk, noclegowisk i ogrzewalni na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Udostępnij: