▾ Zwiń ▾

OSÓB
AKTUALNIE
NA BASENIE
Zdjęcie płynącego chłopca w basenie

Grand Prix Pływajmy Razem, 1 etap 26 października 2019 r., 2 etap 16 listopada 2019 r., 3 etap 14 grudnia 2019 r., miejsce: Kryta Pływalnia Miejskiego Ośrodka Sportu Zatoka

 

Regulamin Grand Prix Pływajmy Razem 2019

Kryta pływalnia, Miejski Ośrodek Sportu ZATOKA

 

Niniejszy regulamin określa zasady organizacyjne, uczestnictwo i udział w Zawodach Pływackich

 1. Cele imprezy

- popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży

- popularyzacja sportu wśród społeczności lokalnej

- kształtowanie pozytywnych wzorców

 1. Organizator zawodów:
 • Miejski Ośrodek Sportu ZATOKA;
 • Stowarzyszenie Sportowe Rim Tim TEAM

                                          

 • Miejsce, terminy i czas zawodów
 1. Miejsce: Kryta pływalnia Miejskiego Ośrodka Sportu ZATOKA, ul. Łąkowa 1, 14-500 Braniewo
 2. Termin:
 • I etap – 26 października 2019, godz. 9:00-14:00
 • II etap – 16 listopada 2019, 9:00-14:00
 • III etap – 14 grudnia 2019, godz. 9:00-14:00

 

 

 1. Uczestnictwo, kategorie, dystans

-  W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 10 lat

- Zawodnicy poniżej 18 roku życia obowiązkowa zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach.

-  Osoby startujące nie powinny mieć przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach

- Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie fotografii bądź zapisu wideo oraz udzielenie organizatorowi zgody na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, na plakatach i bilbordach, w przekazach telewizyjnych.

 • I kat rocznik 2009/2008 – dziewczęta – dystans 25m
 • I kat rocznik 2009/2008 – chłopcy – dystans 25m
 • II kat rocznik 2007/2006 – dziewczęta – dystans 25m
 • II kat rocznik 2007/2006 – chłopcy – dystans 25m
 • III kat rocznik 2005/2004 – dziewczęta – dystans 50m
 • III kat rocznik 2005/2004 – chłopcy – dystans 50m
 • IV kat rocznik 2003 – dziewczęta – dystans 50m
 • IV kat rocznik 2003 – chłopcy – dystans 50m
 • V kat OPEN do 1989 r kobiety – dystans 100m
 • V kat OPEN do 1989 r mężczyźni – dystans 100m
 • VI kat OPEN od 1988 + kobiety – dystans 100m
 • VI kat OPEN od 1988 + mężczyźni – dystans 100m

 

 

 1. Informacje techniczne:
 • Długość pływalni: 25 metrów, 6 torów o szer. 2,5 m, temperatura wody: 28 st. C.
 • Pomiar czasu: ręczny.
 • Styl dowolny

 

 1. Zgłoszenia:

 

 • Wpisowe

- Koszty organizacyjne zawodów pokrywają organizatorzy w ramach środków własnych oraz środków z wpłat uczestników.

 • Dzieci do 16 roku życia (2003) – 5zł (za każdy etap)
 • Dorośli – 10zł (za każdy etap)

 

 • Klasyfikacja

W KAŻDYM ETAPIE: Pierwszych 6 zawodników i zawodniczek w każdej kategorii wiekowej otrzymują punkty za zajęte miejsca.

 • I miejsce – 10pkt
 • II miejsce – 8pkt
 • III miejsce – 6pkt
 • IV miejsce – 4pkt
 • V miejsce – 2pkt
 • VI miejsce – 1pkt

 

NA ZAKOŃCZENIE CAŁEGO CYKLU GRAND PRIX W klasyfikacji końcowej zawodów trzech zawodników oraz trzy zawodniczki, którzy uzyskali największą ilość punktów we wszystkich startach w swoich kategoriach wiekowych otrzymają medale pozostali certyfikaty uczestnictwa.

 

 1. Informacje dodatkowe
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, zguby, zniszczenia i kradzieże.
 • Za bezpieczeństwo i zachowanie zawodników na obiekcie (szatnie, trybuny, hol wejściowy, parking, barek, natryski, itp.) odpowiada rodzic/opiekun.
 • Nad bezpieczeństwem zawodników na niecce basenowej czuwają ratownicy oraz sędziowie.

 

 1. Postanowienia końcowe:
 • Podczas zawodów obowiązuje niniejszy regulamin oraz regulamin obiektu.
 • Komisję sędziowską oraz Sędziego Głównego zawodów powołują Organizatorzy.
 • W sprawach nieujętych regulaminem decyduje w ramach swoich kompetencji Sędzia Główny lub Organizatorzy.
 • Od decyzji Komisji Sędziowskiej lub w przypadku naruszenia regulaminu zawodów można składać odwołania i protesty (na piśmie) do Organizatorów w terminie 30 minut od momentu wydarzenia podlegającego oprotestowaniu. Od ostatecznej decyzji Organizatora nie przysługuje prawo odwołania się.
Udostępnij: