▾ Zwiń ▾

OSÓB
AKTUALNIE
NA BASENIE

Zdrowe Braniewo

Projekt „Budowa kompleksu rekreacyjno-rehabilitacyjnego ZDROWE BRANIEWO - budowa krytej pływalni” otrzymał dofinansowanie w konkursie 01/08/2.1.3 w ramach Osi Priorytetowej-Turystyka, Działanie 2.1-Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałanie 2.1.3- Infrastruktura sportowo-rekreacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2007-2013 w wysokości 10 049 253,21zł co stanowi 70% kosztów kwalifikowalnych.

W konkursie złożono 20 wniosków z całego województwa na ogólną kwotę 159 086 975,68 zł a do rozdysponowania było zaledwie 33 840 000,00 zł. Braniewski wniosek po ocenie merytorycznej otrzymał 80 pkt, czyli 100% możliwych do uzyskania punktów i po ostatecznej ocenie uplasował się na pierwszym miejscu listy rankingowej.
W ramach projektu wykonano budowę obiektu krytej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz odpowiednim zagospodarowaniem otaczającego go terenu.

Lokalizacja

Budynek krytego basenu zlokalizowany został na działce przy ul. Łąkowej (wcześniej zajmowanej przez ogródki działkowe) w otoczeniu innych obiektów sportowych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu „Zatoka”. Lokalizacja w pobliżu centrum miasta stwarza bardzo dobre warunki dotarcia zarówno dla odwiedzających turystów jak i mieszkańców całego powiatu braniewskiego. W ramach stworzonego obiektu stanowiącego pierwszy etap budowy Kompleksu Zdrowe Braniewo wyodrębnione zostały w sposób przestrzenny następujące części:

Zespół basenów wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym pełniący główną funkcję obiektu. W obiekcie zaprojektowano basen sportowy o wymiarach 25 x 12 m, wannę SPA dla 5 – ciu osób, trybuny basenu na 195 osób, zaplecze socjalne, magazyny oraz pomieszczenia porządkowe.

Przestrzeń rekreacyjna

Przestrzeń rekreacyjna i basen sportowy części krytej wyposażone zostały dodatkowo w: nieregularny basen rekreacyjny z dodatkowymi funkcjami takimi jak: grzybek, gejzer, 2 dysze do masażu karku, ławeczkę do masażu wodno – powietrznego.

Poszczególne atrakcje mogą być uruchamiane przez użytkowników i wyposażone są w wyłączniki czasowe. W obrębie basenu rekreacyjnego znajduje się się wydzielona część – wypłycona przeznaczona na brodzik, gdzie swoje położenie ma jeżyk oraz mała zjeżdżalnia.

Zespół odnowy biologicznej połączony i powiązany z funkcją główną, w skład którego wchodzą: 2 sauny solarium, siłowania, gabinet masażu, pomieszczenia wypoczynkowe, prysznice, aneks wypoczynkowy, recepcja.

Dostępność

Zdjęcie budynku pływalni od strony wejścia głównego

Basen jest obiektem ogólnodostępnym, z którego korzystać mogą mieszkańcy miasta, regionu jak i przyjeżdżający turyści. Dzięki powstaniu tego typu miejskiej infrastruktury została znacznie wzbogacona oferta zajęć fizycznych dla młodzieży szkolnej. Część zajęć wychowania fizycznego zgodnie z założeniem zostaje przeprowadzana na basenie co umożliwia lepszy rozwój dzieci i młodzieży.

W obiekcie organizuje się specjalistyczne programy dla osób niepełnosprawnych. Pływalnia została wyposażona w niezbędny sprzęt, windy, pochylnie. Dzięki tego typu infrastrukturze możliwe jest również organizowanie wspólnych zawodów sportowych na poziomie powiatu oraz ze względu na bliskość okręgu Kaliningradzkiego, również międzynarodowych.

Udogodnienia

Dla gości odwiedzających nasz kompleks zbudowana została kawiarnia, która dzięki swojemu umiejscowieniu może funkcjonować niezależnie od pozostałych funkcji obiektu. Dodatkowym atutem jest fakt, że kawiarnia została umieszczona w taki sposób, aby widok rozciągał się na salę basenową.

Na basenie prowadzone są zajęcia z nauki pływania oraz gimnastyki rehabilitacyjnej i zajęć fitness (np. aerobik w wodzie). Właścicielem stworzonej w ramach projektu infrastruktury jest Gmina Miasta Braniewa.