▾ Zwiń ▾

OSÓB
AKTUALNIE
NA BASENIE
„Lubimy pływać” pod patronatem Burmistrza Miasta Braniewa Tomasza Sielickiego Termin: 28.05.2019 r. (wtorek), godz.9:00, Miejsce: Pływalnia KRR Zdrowe Braniewo, ul. Łąkowa 1, Organizator: Szkoła Podstawowa nr 5 w Braniewie, KRR Zdrowe Braniewo

„Lubimy pływać” pod patronatem Burmistrza Miasta Braniewa Tomasza Sielickiego. Termin: 28.05.2019r. (wtorek), godz.9:00, Miejsce: Pływalnia KRR Zdrowe Braniewo, ul. Łąkowa 1, Organizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 5 w Braniewie, KRR Zdrowe Braniewo

Cel zawodów:

 1. propagowanie pływania, jako czynnej formy spędzania czasu wolnego od zajęć lekcyjnych ,
 2. doskonalenie umiejętności pływackich wśród dzieci ,
 3. bezpieczne wakacje nad wodą,
 4. umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackich w rywalizacji sportowej początkujących pływaków ,
 5. przegląd umiejętności pływackich wśród dzieci w celu wyłonienia talentów pływackich

Kategorie wiekowe:

-klasy I-II (roczniki 2010-2011)

-klasy III-IV roczniki  2008-2009)

-klasy V-VI (roczniki  2006-2007)

-klasy VII-VIII (roczniki 2004-2005)

Konkurencje:

-25m stylem dowolnym (klasy I-II i klasy III-IV)-dziewczęta i chłopcy

-50 m stylem dowolnym (klasy V-VI i klasy VII-VIII) dziewczęta i chłopcy

-sztafeta mieszana 6x25m(3 dziewczęta +3 chłopców wytypowanych spośród zawodników biorących udział w zawodach)

 Uczestnictwo: Uczestnikami  zawodów  są dzieci ze szkół podstawowych. Zawodnicy mają prawo startu tylko w jednej kategorii wiekowej, wykluczony jest start zawodników starszych w kategorii młodszej. Każda drużyna posiada swojego opiekuna. Opiekun zobowiązany jest do posiadania zgody na udział dziecka w zawodach. Drużyna z danej szkoły nie może przekroczyć 20 zawodników.

KOLEJNOŚĆ ROZGRYWANIA KONKURENCJI:

 1. Wszystkie konkurencje rozgrywane są seriami na czas osobno dla dziewcząt i chłopców, jako pierwsze startują klasy I,
 2. Zawodnicy startują ze startera lub z wody
 3. Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna (serie na czas w kategorii wiekowej),
 4. W przypadku takiego samego czasu przyznaje się miejsca równorzędne,
 5. Zabronione jest przeszkadzanie innemu zawodnikowi oraz używanie urządzeń lub ubioru, które pomagałyby zwiększać szybkość, pływalność lub wytrzymałość – np. płetwy, łapki, itp.

Zgłoszenia: Zgłoszeń należy dokonywać na adres mailowy sekretariat@sp5braniewo.pl, w terminie do 23.05.2019r(czwartek).

Nagrody: Pierwsze 3 miejsca otrzymują nagrody i medale, sztafeta puchary.

 Postanowienia końcowe :

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i pozostawione na terenie obiektu.
 2. Po dokonaniu zgłoszenia do zawodów będą możliwe zmiany dotyczące startów zawodników tj. dopisywanie, zamiana itp.
 3. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Komisję sędziowską powołują Organizatorzy.
 5. Na basenie obowiązują stroje zgodne z Regulaminem Krytej Pływalni
 6. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator zawodów.
 7. Opiekunowie odpowiadają za pobrane klucze do szafek zawodników oraz porządek w szatniach, z których korzystają podopieczni. Opiekują się swoimi zawodnikami przez cały okres od momentu ich wejścia na obiekt, w czasie trwania zawodów, aż do momentu ich wyjścia poza teren Krytej Pływalni.
Udostępnij: