▾ Zwiń ▾

OSÓB
AKTUALNIE
NA BASENIE

 

Regulamin uczestnictwa w nauce-doskonaleniu pływania
w Miejskim Ośrodku Sportu "Zatoka" w Braniewie

 

 1. Zajęcia odbywają się według ustalonego harmonogramu podanego do wiadomości dla zainteresowanych.
 2. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Krytej Pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu „Zatoka” w Braniewie.
 3. Zajęcia grupowe prowadzą instruktorzy pływania zatrudnieni w MOS "Zatoka”
  w Braniewie 2 razy w tygodniu w wymiarze 35-45 minut w zależności od wieku
  i predyspozycji uczestników zajęć.
 4. Zajęcia indywidualne prowadzone będą w uzgodnieniu z instruktorem pływania
  w wymiarze 30 minut.
 5. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do zajęć nauki pływania jest wpłata za indywidualne zajęcia nauki pływania lub opłata abonamentowa za 1 cykl obejmujący
  8 zajęć według cennika obowiązującego na obiekcie krytej pływalni w terminie wyznaczonym przez instruktora prowadzącego zajęcia.
 6. Wpłatę za zajęcia należy dokonać w kasie krytej pływalni (płatność gotówką lub kartą) lub przelewem na konto MOS ‘Zatoka” w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym nr 21 8313 0009 0036 9035 2000 0010
 7. Wskazane jest powiadomić instruktora pływania o nieobecności dziecka na zajęciach ze stosownym wyprzedzeniem.

Ważna informacja!

Od bieżącej edycji nauki pływania nie ma możliwości opłacenia nauki pływania z karnetów.