▾ Zwiń ▾

OSÓB
AKTUALNIE
NA BASENIE

 

Regulamin uczestnictwa w nauce-doskonaleniu pływania
w Miejskim Ośrodku Sportu "Zatoka" w Braniewie

 

  1. Zajęcia odbywają się według ustalonego harmonogramu podanego do wiadomości dla zainteresowanych.
  2. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Krytej Pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu „Zatoka” w Braniewie.
  3. Zajęcia grupowe prowadzą instruktorzy pływania zatrudnieni w MOS "Zatoka w Braniewie 2 razy w tygodniu w wymiarze 35-45 minut w zależności od wieku i predyspozycji uczestników zajęć.
  4. Uczestnictwo w zajęciach jest odpłatne.
  5. Opłata abonamentowa, którą należy dokonać "z góry" obejmuje cykl 8/16 zajęć i jest określona w cenniku Krytej Pływalni MOS "Zatoka w Braniewie. Opłatę abonamentową w ramach rozwijania i doskonalenia umiejętności pływackich (za 8 zajęć) należy wykorzystać w przeciągu 6 tygodni.
  6. Udział w zajęciach grupowych bez opłaconego abonamentu jest możliwy po wniesieniu opłaty 25zł (cena za jednorazowy udział w zajęciach grupowych).
  7. Opłatę można dokonać przelewem na konto 21 8313 0009 0036 9035 2000 0010 lub gotówką w kasie pływalni.
  8. Wskazane jest powiadomić instruktora pływania o nieobecności dziecka na zajęciach ze stosownym wyprzedzeniem.
  9. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2019r.

Ważna informacja!

Od bieżącej edycji nauki pływania nie ma możliwości opłacenia nauki pływania z karnetów.