▾ Zwiń ▾

OSÓB
AKTUALNIE
NA BASENIE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY SUCHEJ

 

 1. Sauna sucha jest integralną częścią kompleksu basenowego Miejskiego Ośrodka Sportu „ZATOKA” w Braniewie i obowiązują w niej przepisy Regulaminu Ogólnego Obiektu oraz niniejszy Regulamin.
 2. Sauna sucha jest czynna w godzinach:
  - od poniedziałku do piątku od godz. 16:00 do 20:30.
  - w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy od godz. 12:00 do 20:30
 3. Przed wejściem do sauny suchej należy dokładnie umyć ciało i wytrzeć się do sucha.
 4. W saunie suchej należy używać własnego ręcznika w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu ciała z powierzchnią drewnianą oraz pozostawić obuwie basenowe przed drzwiami do sauny.
 5. W saunie może przebywać jednocześnie max.6 osób.
 6. W czasie przebywania w saunie nie wolno smarować ciała i twarzy żadnymi kremami.
 7. W saunie suchej zabrania się:
  • Wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych oraz wszelkich urządzeń służących do rejestrowania obrazu lub dźwięku,
  • Dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych i grzewczych,
  • Wchodzenia na elementy konstrukcyjne sauny nieprzeznaczone do tego celu,
  • Niszczenia i uszkadzania wyposażenia,
  • Nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe,
  • Korzystania z sauny w kolczykach, biżuterii, łańcuszkach, zegarkach, okularach i szkłach kontaktowych.
 8. Z sauny suchej nie mogą korzystać osoby:
  • Cierpiące na jakąkolwiek dolegliwość skórną i inne choroby zgodne z przeciwwskazaniami lekarza (np. przeziębienie, grypa, gorączka, grzybica, choroby skóry, ostra faza trądziku różowatego, nadciśnienie, żylaki, wrzody, niewydolności nerek, choroby płuc, astma, choroby weneryczne, epilepsja, jaskra, daltonizm, choroby serca, schorzenia ostre i przewlekłe, tarczyca, nowotwory, guzy, ogniska zakaźne)
  • Kobiety w ciąży,
  • Dzieci do lat 16 bez opiekuna.
 9. Z sauny suchej mogą korzystać osoby:
  • Z chorobami gośćcowymi, stawów oraz po urazach stawów,
  • Młodzież od 16-18 roku życia wyłącznie pod opieką osoby dorosłej,
  • Osoby powyżej 18 roku życia.
 10. Bezwzględnie zabrania się polewania pieca wodą lub innymi środkami chemicznymi, a jedyną osobą mogącą polewać piec jest osoba obsługująca saunę suchą będącą na zmianie.
 11. Ze względów bezpieczeństwa dopuszczalną temperaturą dla ciała w saunie suchej jest 85°C.
 12. Najkorzystniejszym zabiegiem wystarczającym dla organizmu jest dwukrotne wejście do sauny na około 15 min. dłuższe przebywanie może być niebezpieczne dla zdrowia.
 13. Po każdorazowym opuszczeniu sauny należy się umyć i ochłodzić pod natryskiem dobierając odpowiednią dla siebie temperaturę wody. W czasie przerwy w zabiegu jak i po zakończeniu sesji w saunie wskazany jest wypoczynek jak i również uzupełnienie płynów w organizmie.
 14. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stanu zdrowia pozwalających korzystanie z sauny, należy skontaktować się z lekarzem.
 15. Z sauny mogą korzystać wszystkie te osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z niej. Za skutki zdrowotne z przebywania w saunie Kierownictwo MOS „Zatoka” w Braniewie nie ponosi odpowiedzialności.
 16. Zobowiązuje się wszystkich użytkowników do przestrzegania regulaminu, zasad bezpieczeństwa oraz kulturalnego zachowania.

 

 1.