▾ Zwiń ▾

OSÓB
AKTUALNIE
NA BASENIE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WODNEGO PLACU ZABAW – WIBIT

Krytej Pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu „ZATOKA” w Braniewie

 

 

 1. Korzystanie z WIBIT AQUA TRACK jest dozwolone wyłącznie dla osób umiejących pływać, powyżej 6 roku życia.
 2. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z WIBIT wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 3. Z PLACU ZABAW WIBIT jednorazowo może korzystać 30 osób.
 4. Przed wejściem na WIBIT korzystający muszą zdjąć zegarki, kluczyki, obrączki, kolczyki lub inne ostre przedmioty.
 5. O wszelkich uszkodzeniach i nieprawidłowościach zamocowania, szczelności itp. WIBIT należy natychmiast powiadomić najbliższe go ratownika.
 6. Na terenie WIBIT zabrania się:
  • wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających itp.,
  • skakania z innych obiektów (krawędzi basenu, słupka startowego itp.) na moduł lub z modułu;
  • zabrania się przepływania pod modułami;
  • zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu lub innych osób;
  • wykorzystywania modułów niezgodnie z przeznaczeniem;
 1. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.
 2. Osoby korzystające z WIBIT obowiązane są do ścisłego przestrzegania postanowień odrębnych regulaminów obowiązujących na terenie Pływalni.
 3. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminów lub/oraz nie stosujące się do poleceń ratowników mogą być usuwane z terenu Pływalni bez możliwości zwrotu wcześniej uiszczonej opłaty.
 4. Zakup biletu do Krytej Pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu „Zatoka”   w Braniewie jest równoznaczny z akceptacją powyższego        Regulaminu.