▾ Zwiń ▾

OSÓB
AKTUALNIE
NA BASENIE
Plakat - Mistrzostwa Warmii i Mazur w Boksie Olimpijskim 06 - 07 marzec 2021 r., Braniewo Sala Gimnastyczna Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Moniuszki 22a

Plakat - Mistrzostwa Warmii i Mazur w Boksie Olimpijskim 06 - 07 marzec 2021 r., Braniewo Sala Gimnastyczna Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Moniuszki 22a

CEL IMPREZY:

  • Popularyzacja boksu w regionie Warmińsko Mazurskim jak również w mieście Braniewo.
  • Realizacja krajowego systemu współzawodnictwa sportowego.
  • Wyłonienie najlepszych zawodników wśród Kadetów przed eliminacjami strefowymi do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.

ORGANIZATOR ZAWODÓW:

Miejski Ośrodek Sportu Zatoka w  Braniewie.

Współorganizator: Warmińsko- Mazurska Federacja Sportu, Warmińsko- Mazurski Związek  Boksu Amatorskiego

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

Hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 5 w Braniewie, ul Moniuszki 22a.

BIURO ZAWODÓW:

Hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 5w Braniewie, ul Moniuszki 22a

UCZESTNICTWO:

W zawodach mogą brać udział  zawodnicy posiadający aktualną opłaconą licencję zawodniczą PZB na rok 2021, opłacone składki w WMZBA oraz książeczkę sportowo – lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi upoważniającymi do startu w zawodach bokserskich.

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z regulaminami PZB.

Zawodnicy  biorą udział w zawodach we własnym sprzęcie posiadającym atest AIBA.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy koordynatora turnieju: huseynov@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2021r. Zgodnie z Regulaminem Sportowym PZB zawodnicy w kat. junior młodszy (kadeci) nie zgłoszeni lub zgłoszeni po terminie nie będą mogli uczestniczyć w Okręgowym Turnieju Eliminacyjnym do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, kategorię wagową, przynależność do klubu, numer licencji. W zawodach mogą startować zawodnicy zarówno zrzeszeni w klubach sportowych jak i niestowarzyszeni. Można również zgłosić adeptów do walk towarzyskich.

 

 

 

UWAGA!

Decyzją Zarządu WMZBA , w kategorii Kadet  zawodnicy zgłoszeni w danej kategorii wagowej nie będą mogli zmieniać kategorii wagowej.

OPŁATA STARTOWA:

Organizator zawodów ustala opłatę startową dla zawodników kategorii wiekowej junior młodszy (kadet) w wysokości 40 zł płatne przed konferencją techniczną i losowaniem w biurze zawodów. Nieuiszczenie opłaty startowej spowoduje niedopuszczenie zawodnika do zawodów.

NAGRODY:

  • I miejsce zawodnik otrzymuje złoty medal i dyplom
  • II miejsce zawodnik otrzymuje srebrny medal i dyplom
  • III i IV miejsce zawodnicy otrzymują brązowe medale i dyplomy

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Uczestnicy Mistrzostw powinni być ubezpieczeni we własnym zakresie od NNW i OC. Organizator nie ponosi odpowiedzialności ubezpieczenia zawodników z tytułu  kradzieży, uszkodzenia czy zagubienia sprzętu. Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników Mistrzostw odpowiedzialny finansowo jest trener lub kierownik ekipy.

 

UWAGA!

Jeżeli w kategoriach wagowych kadetów nie będzie zgłoszonych więcej niż dwóch zawodników organizator zastrzega sobie przeprowadzenie zawodów jednodniowych .

 

Zakwaterowanie i wyżywienie: ( propozycja jeśli zawody będą dwudniowe)

Pokoje Gościnne Zacisze ul. 700-lecia 32, Braniewo, tel. 604-497-282

( Koszt noclegu za jedną osobę wynosi 50 zł, śniadanie 20,00 obiad 25,00 ( podane ceny  dla uczestników Mistrzostw)

Hotel WARMIA ul. Kościuszki 100, Braniewo, tel.552 439 353,

email. rezerwacje@hotelwarmia.pl

( koszt 150,00 zł + śniadanie  za pokój jednoosobowy, koszt 200,00 zł + śniadanie za pokój dwuosobowy)

Rezerwacji dokonują kluby we własnym zakresie.

 

 

PROGRAM ZAWODÓW

 

06.03.2021r. (sobota)

do godz. 10:00 - przyjazd ekip Hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 5 Braniewo, ul Moniuszki 22a

godz. 10:00 - 12:00 - badania lekarskie i waga zawodników/zawodniczek Hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 5 Braniewo, ul Moniuszki 22a

godz.14:00 -15: 00 - konferencja techniczna i losowanie Hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 5 Braniewo, ul Moniuszki 22a

godz.16:00 -17:00 - walki niepunktowane - sparingowe

17:00 - walki Półfinałowe - Hala sportowa SP nr 5 Braniewo, ul Moniuszki 22a

 

07.03.2019r. (niedziela)

godz. 07:00 - 08:00 - badania lekarskie i waga zawodników/zawodniczek

godz.09:30 -10:30 - walki niepunktowane- sparingowe

godz.10:45 - uroczyste otwarcie zawodów, prezentacja finalistów

godz. 11:00 - walki finałowe dekoracja

Hala sportowa SP nr 5 Braniewo, ul Moniuszki 22a

 

Komunikat Mistrzostw Warmii i Mazur

Udostępnij: